Architect Herman Boonen - Minimalisme

Werkwijze

  • Zowel bij nieuwbouw als renovatie geven wij als architect U graag advies vooraleer het bouwterrein of pand wordt aangekocht.

  • Uitgaande van Uw smaak en persoonlijke wensen wordt een voorontwerp opgemaakt, dat kan ge├»llustreerd worden met een bewegende 3D-presentatie.

  • In de conceptuele fase werk ik graag nog op de tekenplank. Nadien wordt alles digitaal uitgewerkt vanuit onze Mac werkstations.

  • Na Uw goedkeuring wordt het architecturaal concept verder uitgewerkt tot een uitvoeringsplan waarmee de bouwaanvraag wordt ingediend.

  • De opeenvolgende uitvoeringsdossiers bestaan uit beschrijving, meetstaat en een aannemingsovereenkomst, zodat de inhoud van de aanneming voor iedereen duidelijk is. Duidelijkheid en transparantie vermijden al veel bouwperikelen.

  • Via minutieuze detailplannen worden technische en esthetische aandachtspunten scherp gesteld, om te komen tot een zuivere, minimalistische uitvoering. Vanzelfsprekend ogende concepten vereisen vaak de moeilijkste details: eenvoud is nu eenmaal moeilijk uit te vinden.

  • De werken worden nauwgezet opgevolgd zodat door overleg en toelichting werfproblemen tot een minimum herleid worden. Werfverslagen zorgen voor een duidelijke en transparante communicatie met alle betrokkenen.

  • Een strikte werfplanning zorgt ervoor dat de verschillende stielkorpsen elkaar snel opvolgen, zodat maanden vooraf vastligt welk stielkorps wanneer dient te beginnen. Op die manier halen we zeer korte bouwtijden.

  • Vertrouwen, wederzijds respect en een goede communicatie zijn onontbeerlijk in het team bouwheer-architect-aannemers.

 

Bekijk de verschillende plannen met betrekking tot onze nauwgezette werkwijze:

     

Architect Herman Boonen - Minimalisme

Contact

bvba ir. architect Herman BOONEN
burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een b.v.b.a.
Diestseweg 53
2440 Geel
BE 0465 466 376
tel: 014/58.60.30
gsm: 0477/35.98.68
fax: 014/59.07.25